şifa niyetine
yılın açan ilk listesi
eş dost sora sora artık yetti
projeydi aileydi ıncıktı cıncıktı 
zamanımın hepsi yitti
kaldı şurda 1 ayım
bunlarla idare edin şimdilik bitti